+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
  • Čeština213
  • Slovak

Obilní sila, čističky, sušičky obilí, dopravníky či nový Rakoraf pro odběr vzorků obilí z přívěsů

Obilní sila, čističky, sušičky obilí, dopravníky či nový Rakoraf pro odběr vzorků obilí z přívěsů

 

Firma Pawlica s. r. o., která je již řadu let dodavatelem technologických celků pro sušení, čištění a skladování zrnin, rozšířila svůj sortiment o několik technologických novinek. Ty představila na letošním Techagru v Brně.

Firma Pawlica s. r. o. se specializuje na kompletní návrhy posklizňových linek a skladových areálů zrnin, jak nových staveb, tak rekonstrukcí. Zákazníkům nabízí kompletní servis, připraví návrh řešení, projekčně jej zpracuje, zajistí dodávky technologie na místo, strojní montáže celé technologie, elektromontáže, ASŘ, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, provedení zkušebního provozu a následný záruční a pozáruční servis. Na svém kontě velké množství skladovacích areálů a posklizňových linek. V počtu instalací sušiček Stela již dosáhla čísla 185 a kapacita skladování v silech BROCK a BIN vzrostla na téměř 465 000 tun. Největší realizací firmy je posklizňová linka v ZEA Hoštěradice, kde byly vybudovány skladovací kapacity na 91 tis. tun.

Nové stroje pro čištění

Důležitou součástí posklizňové linky je čištění. V tomto směru se firma Pawlica s. r. o. opírá o čističky a předčističky německého výrobce Schmidt-Seeger (dnes Bűhler, pozn. Redakce), který má v oboru dlouholetou tradici a je špičkou v čištění sladovnického ječmene. Tato technologie nabízí širokou škálu výkonů a vyznačuje se vysokou kvalitou čištění, perfektní funkcí sít s krouživým pohybem a spolehlivým výkonem i do nejtěžších zemědělských provozů.

Druhým rokem firma Pawlica s. r. o. nabízí také sítové předčističky/čističky neméně známého německého výrobce Gebr. RUBERG . Tuto technologii představila také na dubnové zemědělské výstavě Techagro 2012. Také tyto stroje využívají pro čištění krouživého pohybu sít. Čistička je usazena na ocelové konstrukci a samotná skříň je zavěšená na sklolaminátových tyčích. V základní výbavě je sada předsít, síta na hlavní čištění a síta písková. Ta jsou vhodná pro VKS provozy nebo je lze přepnout na hlavní síta a zvýšit tak hlavní plochu čištění na dvojnásobek. „Výhodou čističek Gebr. RUBERG je systém manuálního/pneumatického přepínání výpadů, který umožňuje čistit pšenici nebo ječmen a následně řepku na stejných sítech. Mezi další přednosti patří nižší energetická náročnost jelikož čistička používá místo jednoho velkého ventilátoru dva menší, a aktivní rekuperace vzduchu,“ informuje Ing. Petr Pawlica s tím, že z čističky odchází pouze 10 % využitého vzduchu a zbylých 90 % recirkuluje a využívá se znovu k čištění (k odstraňování hrubých nečistot). „Tyto stroje navíc umí filtrovat výstupní vzduch na textilních filtrech s malým průtokem vzduchu, díky čemuž splňují nejpřísnější emisní normy,“ dodává Ing. Pawlica

Sušení odpadním teplem

Úprava zrna sušením je nejdokonalejší konzervační metodou, která je nezbytná v případě skladování kukuřice, slunečnice a řepky. Na sušičky v posklizňových linkách jsou ale kladeny vysoké nároky. Sušení by mělo být co nejšetrnější k zrnu, to znamená, že by při něm nemělo docházet k mechanickému poškození obilky ani snížení její klíčivosti. Sušičky německé značky Stela, které firma na našem trhu zastupuje, tyto požadavky splňují. „Stela je vyrobena z tvrzeného hliníku, který má absolutní odolnost vůči korozi. Její výkon se pohybuje od 5 do 250 t/hod. Firma Pawlica také postavili největší sušičku v regionu Československa a pracuje ve firmě ZEA Hostěradice a.s. na Znojemsku a má výkon 60 t/h z 30% vlhké kukuřice na 15%, tj. 900 t%/hod! Sestava Stely je vždy volitelná, přičemž zákazníkovi se nabízejí tři možnosti ohřívače, vzduchotechniky, rekuperace tepla, omezení prašnosti, hlučnosti  a automatické regulace vlhkosti,“ upozorňuje Ing. Pawlica. Jak dodal, firma nově nabízí také technologii, pomocí které je možné u sušiček Stela stoprocentně využívat odpadní teplo vznikající při provozu  bioplynových stanic. „Zemědělský podnik, který má bioplynovou stanici může tímto způsobem usušit obilí nebo řepku úplně zadarmo. To se pozitivně projeví ve snížení nákladů na posklizňovou úpravu těchto zrnin,“ poznamenává Ing. Pawlica. V součastné době u nás tuto technologii využívá zhruba desítka zemědělských podniků, například Zemědělská kralovická a.s., Zemspol České Meziříčí, ZD Novosedly u Strakonic, Agra Deštná, ZOD Kačina, ZAS Úžice, Agro Liboměříce, Rakovec Velešovice a další.

Skladování v silech

Skladování zrnin je neoddělitelnou součástí hospodaření s obilním fondem. Zrniny jako sezónní produkt jsou spotřebovávané průběžně. Musí proto být skladované od žní až po zpracování na finální výrobky, případně k přímé spotřebě.

K uskladnění  používá firma Pawlica s. r. o. pozinkovaná sila, která splňují všechny požadavky moderního skladování obilí a zrnin. Společnost zastupuje amerického výrobce obilních sil BROCK, která se ve svém oboru pohybuje již 75 let. Druhým výrobcem je polská exportní firma BIN, která díky vysoké kvalitě svých produktů a nižší ceně úspěšně exportuje do západních zemí Evropské unie. Polská pozinkovaná sila na obilí jsou tvořena z rovných plechů a proto se jejich velikost volí do 1.500 t v jedné buňce. Americká sila  BROCK jsou z vlnitého pozinkovaného plechu a jejich pevnost a pružnost umožňuje stavby největších jednotek až do kapacity 15.000 t na jednu buňku. Věže jsou vždy vybaveny teploměrnými kabely na hlídání teploty a taktéž automatikou na spouštění ventilace po překročení venkovní teploty a vlhkosti. V takovýchto podmínkách je pak možné skladovat obilí do dalších žní s jistou kvalitou uskladněného zrna.

K silům dodává firma také doplňkové technologie jako naskladňovací a vyskladňovací zařízení, celoplošné provětrávání ventilátory, měření teploty uskladněného zrna a následné automatické spouštění ventilátorů dle vlhkosti a teploty vzduchu a také systém pro měření zaplnění sila. V nabídce firmy jsou taktéž sila s kuželovou výsypkou dodávaná v průměrech 1,8 až 9,1 m. Tato sila se vyrábějí do kapacity 1000 tun a jejich použití je především pro akumulaci zrnin před sušením s možností aktivního provětrávání, které zajistí rovnoměrnou vlhkost pro sušení.

Odběr vzorků z aut                                                                                                                 

A jako poslední novinku firma Pawlica s. r. o. na Techagru představila patentovaný systém firmy Pfeuffer (dříve Rationel Kornservis) pro odběru vzroků z aut a jejich třídění, čištění a vyhodnocení. Odběr vzorků přímo z aut značky RAKORAF je zajišťován pomocí speciálního elektrického nebo hydraulického ramene. „Vzorkovač je umístěn na rameni a díky dvojitému plášti a optimálnímu tlaku má schopnost získat opravdu reprezentativní vzorek bez zvýšeného podílu prachu, úlomků. Doprava je zajišťována pomocí plastových hadic, ventilátoru a cyklonu. Systém tak umožňuje rychlé vyhodnocení kvality vzorku přímo v místě odběratele,“ informuje Ing. Pawlica.

Více o produktu Rakoraf