+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
  • Čeština108
  • Angličtina418
  • Polština345
  • Serbština504
  • Ukrainština993
  • Slovak

Řízení pomocí PC

  • jednoduché ovládání
  • systém je naprogramován dle potřeb zákazníka
  • monitoring a zaznamenání všech získaných údajů
  • možnost vzdáleného přístupu

Řízení pomocí PC

Ovládání posklizňové linky pomocí počítače je nejmodernější systém řízení, kdy obsluha spouští zvolený program kliknutím myší na řídicí schéma na monitoru PC ve velínu. Systém je naprogramován přesně dle potřeb a přání investora. Všechny potřebné údaje a stavy jsou monitorovány a zaznamenávány. Aktuální stav zaplnění sil, teploty zrna uvnitř sila, venkovní teplota a vlhkost jsou základní údaje, které obsluha vidí a vyhodnocuje přímo na monitoru PC. Systém spouštění ventilace je závislý právě na aktuálním stavu venkovního vzduchu, teplotě, vlhkosti a času a jeho cílem je co možná nejlépe vyrovnat rozdíl teplot uvnitř sila a vně, aby nedocházelo ke kondenzaci a tím ke znehodnocení uskladněného zrna.

Důležité stavy je možné zobrazovat vzdáleným přístupem, např. na mobilním zařízení. Vzdálený přístup využíváme rovněž k okamžitým servisním zásahům a monitoringu poruchových stavů pro identifikaci případné závady.

Jednoduché ovládání

Ovládání celé posklizňové linky je realizováno přes ovládací panel, který je nainstalován v osobním počítači v systému Windows XP a Control Web 6.1 Veškeré ovládání se provádí pomocí počítačové myši, kdy myš slouží jako ukazovátko a ovladač. Lze pomocí ní spouštět motory, uzavírat nebo otevírat klapky a hradítka.

Ovládání strojů a spouštění cest je velmi jednoduché a intuitivní. Například pokud chceme spustit určitou dopravní cestu, nastavíme klapky a hradítka do příslušných poloh pomocí levého nebo pravého tlačítka myši a postupně klikneme levým tlačítkem myši na stroje, které chceme spustit (pokud chceme stroj vypnout, klikneme na něj pravým tlačítkem). Před spuštěním prvního stroje v cestě se nejprve automaticky zapne výstražná houkačka.

Software nás umí také varovat v případě poruchy. Poruchový stav vznikne například vypadnutím jističe po přetížení motoru. V takovém případě se předchozí stroje (které do porouchaného stroje dopravují obilí) zastaví, symbol stroje který výpadek způsobil, se rozbliká červeně a zároveň přerušovaně houká houkačka.

Systém je mimo jiné nastaven na automatické spuštění strojů souvisejících s čističkou. To znamená, že po spuštění čističky se automaticky rozběhnou všechny s ní související dopravníky a ventilátory včetně ventilátoru na cyklonu.

Automatizace sil

Každé silo má dva dolní provzdušňovací a jeden horní (odtahový) ventilátor. Spouští se buď ručně, kliknutím na příslušný ventilátor, anebo časovačem. Nastavovací panel časovačů se zobrazí po kliknutí na tlačítko „Časování ventilátorů“. V něm se pro každé silo zvlášť dají nastavit hodiny, v kterých poběží ventilátor v příslušném sile. Chod ventilátorů je blokovaný venkovní teplotou a vlhkostí vzduchu, hodnoty se nastavují v tomto panelu.

Měření hladiny

V hlavních silech i v akumulačním sile pro sušárnu jsou instalována měřidla hladiny. Ta ukazují volné místo v metrech s rozlišením 0,1 m. V expedičních zásobnících jsou instalovány snímače hladiny. Když snímač sepne, rozsvítí se kontrolka zaplnění na obrazovce, začne houkat houkačka a zobrazí se okno s hlášením. Zároveň se zastaví první dopravník cesty do sila.

Měření teplot

V hlavních silech jsou instalovány teploměry, v každém sile 4 ks po 8 čidlech. Měření probíhá nepřetržitě (pokud je zapnutý počítač). V panelu měření teplot lze nastavit hranici, od které se údaj teploty zbarví červeně. Tato signalizace závisí na výšce hladiny v sile (berou se v úvahu jen teploty v obilí, ne v prázdném prostoru nad ním), přičemž nastavení je samostatné pro každé silo. Každý den se změřené teploty zaznamenají do archivu. Každé silo má svůj archiv, jež je členěn podle kalendářních měsíců, přičemž doba archivace je jeden rok. Archivované teploty je možné zobrazit a vytisknout jako tabulku anebo zobrazit v podobě barevného grafu.

 

 

Kontaktní formulář

Odesláním tohoto formuláře zároveň poskytujete společnosti Pawlica s.r.o. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.