+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
 • Čeština128
 • Angličtina561
 • Polština287
 • Ukrainština965
 • Slovak

Pásové sušárny STELA BTL

 • nejmodernější konstrukce pásových sušiček
 • plastový pás
 • automatika sušení a vlhkosti
 • automatika čištění
 • dimenzováno na 8 000 hodin ročně
 • sušení odpadním teplem z výroby – voda, pára
 • výkon od 1 do 20 t/h
 • jednodušší provedení než BT
 • bioplynové stanice, menší výroby elektrické energie

 

 

Sušička STELA BTL využívá i odpadní teplo

Nová řada sušiček BTL (Band Trockner Lichte) je levnější a jednodušší provedení pásových sušiček průmyslových, která je ideálním řešením pro využití odpadního tepla z bioplynových stanic. Sušička BTL je vhodná pro sušení různých druhů materiálů, jako je digestát, piliny, štěpka, čistírenské kaly, výpalky, bentonit nebo zemědělské produkty jako obiloviny, kukuřice, vojtěška, řepné řízky a podobně. Princip pásového sušení přesně odpovídá charakteru teplot, které lze získat od kogeneračních jednotek nebo výroby, tedy 60–120 °C, a charakteru sušení s nízkou teplotou a velkým průtokem vzduchu. Sušení probíhá v uzavřeném sušicím tunelu na plastovém pásu z tkaného polyamidu. Tento speciální pás vydrží teplotu až do 140 °C. Jeho hustota tkaní umožňuje sušit i velmi jemné prachové materiály. Pás slouží i jako přirozený filtr a zaručuje tak nízkou koncentraci prachových emisí na výstupu.                                                                                                         

Pásové sušičky BTL jsou vyrobeny na provoz 8 000 hod./rok a pracují i za extrémních podmínek počasí. Regulace sušení se provádí rychlostí pásu a regulací výkonu ventilátoru. Sušičky jsou vybaveny velmi kvalitním monitoringem a v automatickém režimu plně vyhoví potřebám provozu. Výstupní vlhkost je sledována a je tak možné dosáhnou přesných hodnot na následnou granulaci nebo jinou formu úpravy. Pásové sušárny jsou jedinou cestou jak dosáhnout rovnoměrného sušení s garancí výstupní vlhkosti.

 

Sušení digestátu z bioplynové stanice

Bioplynové technologie produkují energii z obnovitelných zdrojů a jsou významné pro ochranu životního prostředí a k zužitkování biologických odpadů. Využitím odpadního tepla z bioplynové stanice urychlí provozovatel návratnost své investice. Výroba energie z bioplynových stanic byla u nás doposud spíše podceňována, ale v budoucnosti má významný potenciál. Odpadní teplo z BPS lze využít například i k sušení diegestátu před jeho dalším zpracováním.

Podmínky pro sušení

Digestát vzniklý ve fermentoru při anaerobní digesci, se musí nejprve upravit: Tekutý digestát s podílem 6 – 10 % sušiny je nutné odseparovat na sítových nebo bubnových separátorech. Po odseparování tuhé části vznikne separát, který obsahuje přibližně 29,3 % sušiny (s1) a fugát. Fugát má obsah sušiny 2 – 4 % a lze jej aplikovat jako tekuté hnojivo, nebo skladovat.

Separát pro výrobu pelet či briket je třeba dále sušit. Pro zpracování úsušků se obvykle požaduje konečná vlhkost v rozmezí 10 – 15 %, tj. konečná sušina (s2) v rozmezí 90 – 85 %. Z energetického hlediska je výhodné držet se co nejblíže podílu sušiny 88 %, aby se materiál zbytečně nepřesoušel a byl stabilizován na skladování. V případě jeho využití pro lisování pelet nebo briket je ideální podíl sušiny 85 %. Při této hodnotě však již dosti záleží i na podmínkách uskladnění a vzrůstá nebezpečí rychlejšího rozkladu nebo množení plísní.

Energetická soběstačnosti

Systém sušení digestátu pomocí odpadního tepla je energeticky soběstačný. Vyplývá to z výpočtu provozních parametrů, provedeného na podkladě „Studie výstavby bioplynové stanice 500 kW“ firmy Farmtec („studie“):

Spotřeba energie a náklady

Podle „studie“ máme při výstupu z bioplynové stanice s výkonem 500 kW denně k dispozici po separaci digestátu 10,4 tun materiálu s koncentrací sušiny s1 = 27,93 %, což je za rok 3796 t vlhké hmoty pro sušení na cílovou sušinu s2 = 85 %. Po vysušení to znamená za rok 1247 t suchého materiálu o vlhkosti 15 % (tj. 1060 t zcela suchého materiálu).

Potřeba energie

Za předpokladu, že bude pro sušení využita pásová sušárna s měrnou spotřebou tepla na 1 kg odpařené vody 5 MJ.kg-1 bude potřeba tepla:             Celková spotřeba energie pro mokrý materiál 3976 t: 3 796 000 kg x 3,355 MJ/kg = 12 743 172 MJ                                                                                     Celková spotřeba energie pro suchý materiál 1 247,321 t: 1 247 321 kg x 10,217 MJ/kg = 12 734 387 MJ.                                                                         Výpočty křížovou metodou dávají téměř totožný výsledek, tj. 12 743 GJ, tj. 3540 MWh. Podle „studie“ je možné využít 4000 MWh tepla.                           Pro sušení substrátu lze tak využít přibližně 88,5 % tepla, které je při výrobě bioplynu k dispozici.                                                                                                   Vzhledem k účinnosti procesů přenosu tepla a k tepelně-technickým vlastnostem substrátu je dobré mít rezervu, ale i tak je bilance pro sušení                 separátu příznivá.

Náklady na sušení

Uvažujme tyto náklady na plyn:  1 MWh - cena 580 Kč, tj. 1 kWh cena 0,58 Kč, 1 m3 – cena 6,1074 Kč.                                                                                       Ve „studii“ vyšlo, že máme 3540 MWh tepelné energie. Při ceně 580 Kč/MWh jsou tedy náklady 2 053 200 Kč.                                                                     Jednotkový náklad na sušení vypočítáme: 2 053 200 Kč/rozdíl v úsušku (75 - 15 %) x množství 3796 t = 9,01 Kč/t.%.

Různé technologie

Na sušení digestátu se používají pásové sušárny. Ty jsou konstruovány pro různé výkonové (kWh) velikosti bioplynových stanic. Regulace sušení se provádí rychlostí pohybu pásu. Pásové sušárny pracují jako nízkoteplotní, tj. s teplotou 60 – 120 °C, a jsou navrhované dle dominantního produktu.

Podle místa umístění je také možné využit předehřátý vstupní vzduch pro klasickou věžovou sušárnu. Během jedné sezóny lze tak ušetřit 50-100 % nákladů na topení fosilním palive. To přináší jak úspory z provozní činnosti, tak i z hlediska ochrany životního prostředí.

Pro menší a střední velikosti bioplynových stanic do 500 kW lze doporučit žlabové sušičky (typová řada HS). Fungují na principu pevného sušícího roštu s hrabičkovým mechanismem zajišťujícím pohyb materiálu po roštu. Na těchto sušičkách lze sušit materiál od zemědělských produktů až po dřevní štěpku. Nelze je ale použít pro sušení digestátu z bioplynové stanice.

Pro zájemce o sušení digestátu doporučujeme pásové sušičky BTL s výkonem 400 - 3000 kW. Vysušené digestát lze zpeletizovat a následně prodat jako ekologické palivo. Návratnost se zajišťuje také dotačním bonusem z využití odpadního tepla.

 

 

 

 

Fotogalerie

Dnešická zemědělská a. s.
BTL.jpg
BTL 2.jpg
Lafarge Cement, a. s. Čížkovice 1
Lafarge Cement, a. s. Čížkovice 2

Kontaktní formulář

Odesláním tohoto formuláře zároveň poskytujete společnosti Pawlica s.r.o. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.